Borataş Machinery осигурява пълна гама от натрошаване и пресяване на системи за обработка на минерали. Независимо дали инсталирате цяло персонализирано съоръжение, просто замествайте цялостна верига или обновяване на отделно оборудване, ви уверяваме, че можем да ви помогнем да разполагате с подходящо оборудване за вашите специфични нужди.

В етапа на проектиране ние разглеждаме променливи като рудни характеристики и свойства, ограничения на физическото пространство, размер на рудното тяло и др. Ние предлагаме дългосрочни и рентабилни решения с опита, натрупан в тази индустрия. Нашите машини и инсталации са проектирани и изградени за използване в секторите по-долу:

 • Минен
 • Кариери за строителни и асфалтови материали
 • Пясък и речни фракции
 • Раздробяване и рециклиране на строителни продукти
 • Шлакопереработваща промишленост
 • Раздробяване и класифициране на въглища
 • Нашата продуктова гама се състои от:
 • Стационарни и Мобилни трошачки, Пресевни, Промивни машини и съоръжения
 • Бетонни инсталации за дозиране
 • Насипни материали, транспорт и складиране
 • Механични стабилизиращи инсталации
 • Дозиращи системи

TOP