Лентов транспортьор

  • Насочено предаване на движението
  • Скрепери за ленти
  • Еластични ленти
  • Електромотор с висока ефективност
  • Моноблокови скоростни кутии
  • Едностранна пешеходна пътека (с изключение на лентите за складиране и разтоварване)
KONVEYÖRLER/ BELT CONVEYOR/ ЛЕНТОВ ТРАНСПОРТЬОР
Bant Teknik Bilgi Konveyör Genişliği
Belt’s Technical Information Belt Conveyor’s Width
Техн.информация на лентите Ширина на лентовия транспортьор
Bant/

Belt/

Лента

Kat Sayısı/

Number of floors/

Брой платове

Bant Kalınlığı/

Belt Thickness/

Дебелина на лентата

500 600 800 1000 1200
mm mm
BOR1 2 8.5 + + + +
BOR2 3 8 + + + +
BOR3 2 9 + + + +
BOR4 3 8 + + + +
BOR5 4 10 + + + +
BOR6 2 9.5 + + +
BOR7 3 9.5 + + +
BOR8 4 10 + + +
BOR9 3 12 + + +
BOR10 4 12 + + +
BOR11 5 14 + + +

 

  • Конвейерните единици, които са подвижни или неподвижни, могат да бъдат произведени с желаната дължина и ширина, при условие че останат в рамките на теоретичните стойности.
Model Model Модел Birim 500 600 800 1000 1200
Motor Gücü Power Задвижване kW 3…15 4…15 4…30 5.5…44 7.5…60
Maks. Besleme Ebadı Max. Feeding Size Макс.размер на вход mm 100 150 200 300 350
Primer Malzeme

(V=1.5 m/s)

Primary Material Първичен материал tph 120 200 400 750 1.100
Sekonder Malzeme

(V=1.8 m/s)

Secondary Material Вторичен материал tph 150 250 450 900 1.400
İnce Malzeme

(V=2.2 m/s)

Fine Material Фин материал tph 180 300 600 1.100 1.700
TOP